Disclaimer TenderKracht

informatie

De website is bedoeld voor relaties en andere belangstellenden. Lezers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

TenderKracht B.V. besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van de informatie op haar website. Hoewel de website van TenderKracht met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch de gevolgen daarvan.

TenderKracht streeft ernaar dat haar website continu toegankelijk is. Voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is aanvaardt TenderKracht geen enkele aansprakelijkheid. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Het is verboden zonder toestemming van TenderKracht informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.