Algemene Voorwaarden

TenderKracht is een besloten vennootschap en is de enige opdrachtnemer van werkzaamheden. Jegens ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van TenderKracht waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden kunt u opvragen via info@tenderkracht.nl.